strategische
Strategische ecologiesteun Agentschap Innoveren en Ondernemen. vlaio-loading-full.
Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid kmo'sen' grote ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieƫn die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieƫnlijst van de klassieke ecologiesteunregeling EP-PLUS.
RSV Strategische projecten.
10 jaar oproep strategische projecten: Gerard Stalenhoef Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten. Programma regie bij strategische projecten in de stad Gent: Philippe Van Wesenbeeck Diensthoofd, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning stad Gent. Toekomst strategische projecten: Peter Cabus secretaris-generaal Departement Omgeving.
Strategische transformatiesteun Agentschap Innoveren en Ondernemen. vlaio-loading-full.
De strategische transformatiesteun maakt opleidings- en investeringssteun mogelijk voor internationaal gerichte ondernemingen die een transformatie met een sterk innovatief karakter doormaken. Deze steun is de opvolger van de strategische steunmaatregel die liep tot en met 31 december 2021. De bijgestuurde versie is vanaf 1 januari 2022 van kracht, en verlegt bepaalde accenten.
Strategische planning - Wikipedia.
Hiervoor moet strategische planning wel formeel zijn i.e, er gebeurt een uitgebreide analyse van de eigen omgeving en organisatie, en op basis hiervan bepaalt men een strategie met doelen en plannen, omvattend zijn i.e, er worden meerdere strategische opties geformuleerd alvorens men daadwerkelijk een koers kiest en gebruik maken van stakeholdermanagement i.e, bewust nadenken over wie er wordt betrokken tijdens strategische planning, wanneer, hoe en waarom.
De strategische visie Belgian Defence.
De strategische visie. View the full image. De strategische visie voor Defensie 2016-2030 is de leidraad tot en met 2030 voor het defensiebeleid, voor de bijhorende investeringen, voor de evolutie van de werking en organisatie van Defensie en voor het personeelsbeleid.

Contacteer ons