strategische
Strategische en operationele marketingplanning - Kernstof-B door Gerbrand Rustenburg - Managementboek.nl.
- veel praktijkvoorbeelden en cases. Strategische en operationele marketingplanning - Kernstof B is uitgegroeid tot een standaardwerk op het gebied van marketingplanning, strategie en management. In het boek is volop aandacht voor strategische issues, de internationale dimensie, B2B en online marketing.
strategische
Strategische transformatiesteun Vlaanderen.be.
U bevindt zich op: Strategische transformatiesteun. Strategische transformatiesteun is een financiële steunmaatregel voor ondernemingen of groepen van ondernemingen die, in het kader van een strategisch transformatieproject, omvangrijke beroepsinvesteringen en opleidingsinspanningen doen in het Vlaams Gewest. De strategische transformatiesteun maakt opleidings- en investeringssteun mogelijk voor internationaal gerichte ondernemingen die een transformatie met een sterk innovatief karakter doormaken.
Wat is strategie? Betekenis, uitleg, voorbeelden en meer toolshero.
Wat is strategie? Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast.
5.1 Strategische of algemene doelen.
Hou rekening met de scope voor impactgedreven werken die je eerder hebt gemaakt. Gebruik die scope bij het operationaliseren van de strategische doelen. Hoe en hoeveel strategische doelstellingen? Strategische doelstellingen leggen de focus op het DOEL, niet op de MIDDELEN.
Strategische planning - StrategieSuite.
Daarnaast zorgt een heldere strategische planning voor gemotiveerde medewerkers omdat ze weten wat jij samen met hen wil bereiken en waarom. Wat is de basis voor een strategische planning? StrategieSuite ontwikkelt niet vóór jou maar mét jou een strategische planning.
strategische - English translation - Linguee.
strategisch adjective -. strategisch adverb -. strategische planning n -. strategic planning n. strategische beslissing n -. strategic decision n. strategische fase n -. strategic phase n. strategische overeenkomst n -. strategic agreement n. strategische alliantie n -. strategic alliance n.
Strategische transformatiediensten EY - Nederland.
Externe factoren, zoals veranderingen op het gebied van technologie, klantvoorkeuren en concurrentie, en interne factoren, zoals strategische verschuivingen, hogere operationele kosten en veranderingen in het bestuur, leiden ertoe dat bedrijven hun bedrijfsmodel moeten veranderen om concurrerend te blijven. Enterprise Operating Model ondersteunt de strategie-uitvoering en zorgt voor meer waarde door.:
Strategische doelstellingen Howest.
Howest is een wendbare en waardengedreven organisatie. In de uitvoering van haar missie en haar visie, kiest Howest bij de realisering van haar strategische doelstellingen voor differentiatie en accountability. Howest laat zich hierin leiden door haar waarden serve, empower, care.
Wat is de betekenis van strategisch.
stratègikos op de strategie betrekking hebbend, krijgskundig, van belang voor de oorlogvoering bijv: strategische goederen; strategische wapens, kern wapens voor zeer grote afstand, waarmee men een ander continent kan bereiken tegenstelling: tactische wapens. en bw, 1. volgens de hogere krijgskunde; 2.
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Strategische kennis.
- declaratieve strategische kennis: kennis van een strategie. - procedurele strategische kennis: weten hoe een strategie uit te voeren. - situationele strategische kennis: weten in welke probleemsituatie een strategie succesvol kan worden toegepast en kunnen taxeren hoeveel tijd de oplossing zal vergen.
Betekenis-definitie strategische heroriëntatie: Het onderzoeken of de ondernemingsstrategie nog - DFB De Financiële Begrippenlijst.
De verliezen begonnen op te lopen en in december 2012 en formuleert de Deutsche bank zijn strategische heroriëntatie, waarbij openlijk wordt toegegeven dat die het overgrote deel van de overgenomen ABN Amro-klanten niet passen in de nieuwe koers van de bank.'.'

Contacteer ons