huwelijk
Huwelijk stad Mortsel.
Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt.
Huwelijk Datum vastleggen Deerlijk.
zaterdag tussen 13.30 uur en 15.00 uur. Je moet een huwelijk op deze locatie minstens 30 dagen op voorhand aanvragen. We voorzien een half uur per huwelijk en huwelijken moeten elkaar opvolgen eerste reservatie heeft dus vrije keuze, rest moet aansluitend gebeuren.
huwelijk Gemeente Brasschaat.
Om je huwelijksaangifte te doen, moet je allebei aanwezig zijn. Lukt dit niet, neem dan beide identiteitskaarten mee én een ondertekende, handgeschreven volmacht. De huwelijksplechtigheid vindt plaats in de trouwzaal oude gemeentehuis, Bredabaan 182. Kosten van het huwelijk. Kosten van het huwelijk.
Huwelijksaangifte en huwelijk Gemeente Asse.
Je kiest zelf of je getuigen wenst bij je huwelijk, met een maximum van 4 getuigen. Getuigen zijn minstens 18 jaar oud op het moment van het huwelijk en in het bezit van hun burgerrechten. Getuigen brengen hun identiteitskaart mee bij de huwelijksvoltrekking.
aanvraag en aangifte huwelijk Waregem.
Een huwelijk met als enig doel het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kan geweigerd worden. Op vraag van de ambtenaar van burgerlijke stand kan de procureur des konings het huwelijk met 2 maand uitstellen zodat de situatie kan onderzocht worden.
Huwelijk Westerlo.
Het huwelijk vindt plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan. Samen met getuigen, familie en vrienden, worden de huwelijkspartners daar op het afgesproken uur verwacht. Naast de schepen is er ook een medewerker van de dienst burgerzaken aanwezig.
Huwelijk - Vosselaar.
De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal. Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.
Huwelijk - Heist-op-den-Berg.
de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend. Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk zes maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.
Huwelijk datum vastleggen Kortrijk.
Vindt jouw huwelijk plaats tijdens de vastgestelde dagen en uren dan betaal je 30 bij de aangifte. Gaat jouw huwelijk door op een ander tijdstip dan betaal je 100 extra retributie. De totale prijs voor het huwelijk is in dit geval 130.
Huwelijk Gemeente Heusden-Zolder.
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n' plaats heeft aangewezen.
Huwelijk Gemeente Haacht.
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis. Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings, vreemdelingen of wachtregister.

Contacteer ons